REGULAMIN MONDO DELL’ILLUSIONE

I. Terminy regulaminu

1. Biuro Obsługi: Biuro obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan e-mail: biuro@mondodellillusione.com, Tel. +48 793 550 052;

2. Kupujący: osoba dokonująca zakupu Produktu oferowanego do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Internetu;

3. Sprzedający: Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan, NIP: 698 132 25 09, REGON: 410380264 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe: Nacław 25, 64-000 Kościan

e-mail: biuro@mondodellillusione.com

tel +48 793 550 052;

4. Konto: strona w Sklepie Internetowym, gdzie zalogowany Klient ma możliwość składania zamówień na Produkty, przeglądać historię swoich zamówień i swoje dane osobowe.

5. Sklep Internetowy: sklep internetowy i serwis prowadzony przez Tomasza Kostrzewę prowadzącego działalność gospodarczą Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan, NIP: 698 132 25 09, REGON: 410380264 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG), działający pod adresem www.mondodellillusione.com

6. Produkty: towary w ofercie Sklepu Internetowego.

7. Wymiary mebli podawane są w centymetrach.

8. Regulamin: regulacja zawierająca zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu Internetu w Sklepie Mondo dell’Illusione.

9. Umowa: umowa dotycząca oferowanego Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym: Green Signal Tomasz Kostrzewa, z wykorzystaniem Internetu, na odległość, bez osobistej obecności stron.

10. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 poz. 134 tj. , z późn. zm.);

11. Miejsce wydania rzeczy: adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

12. Konsument: kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą – sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. ODR – europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów

II. Ogólne postanowienia Regulaminu

1. Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość Produktów przy wykorzystaniu Internetu.

2. Przy wykorzystaniu Internetu Green Signal zapewnia usługi:
nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,
udostępnianie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie,
udostępnianie Klientom możliwości wyrażania opinii na temat Produktów,
przekazywanie informacji marketingowych i handlowych.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24h na dobę, jednak zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą przyjmowane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy zastrzega sobie niedostępność w okresie konserwacji oraz awarii.

4. Regulamin znajduje się na stronie www.mondodellillusione.com.

5. Do skorzystania z oferty Sklepu Internetowego konieczna jest akceptacja regulaminu.

6. Wszelkie reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego składane są w formie pisemnej do Biura Obsługi lub pod adresem biuro@mondodellillusione.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym konieczne jest podanie:

 • imienia i nazwiska reklamującego,
 • adresu korespondencyjnego,
 • rodzaju i daty wystąpienia usterki.

Green Signal rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku opóźnienia informuje zgłaszającego reklamację o przyczynach opóźnienia i terminie rozpatrzenia reklamacji.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Tomasz Kostrzewa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan,
tel: + 48 793 550 052, email: biuro@mondodellillusione.com.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Green Signal Tomasz Kostrzewa,
Nacław 25, 64-000 Kościan.
Operatorem serwisu oraz Sklepu internetowego mondodellillusione.com. jest firma Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan.
W przypadku podania przez Kupującego adresu mail i wyrażenia przez niego zgody adres ten przetwarzany będzie w celu przesyłania ofert marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okresu gwarancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wymówienie) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to Klient może wykonać poprzez wysłanie oświadczenia drogą mailową ma email sklepu lub na piśmie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Polityka prywatności – https://mondodellillusione.com/polityka-prywatnosci/

III. Sprzedaż

1. Green Signal prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu Internetu, na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.

3. Informacje o Produktach znajdują się na stronach Sklepu Internetowego, poprzez podanie ich opisu, parametrów technicznych i użytkowych oraz ceny oferty, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Green Signal.

5. Wszelkie ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie w następujący sposób:

 • przelew online lub karta płatnicza,
 • przelew zwykły – przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy,
 • eRaty / CA Raty / Raty mBank – za pośrednictwem serwisów współpracujących – instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich.

Usługę eRaty realizuje Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, KRS 0000040562.
Usługę CA Raty realizuje Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, KRS 0000039887.

Usługę Raty mBank realizuje mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Ul. Senatorska 18, KRS0000025237.

7. Składanie zamówień odbywa się według schematu:

 • dodanie do koszyka produktu,
 • wybór rodzaju materiału i nóżek,
 • wybór rodzaju płatności,
 • wybór miejsca wydania rzeczy,
 • złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”,
 • płatność.

8. Od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym w ciągu 48 godzin, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą jego przyjęcie. Potwierdzenie zawierało będzie:

 • przedmiot zamówienia,
 • opis Produktu,
 • numer zamówienia,
 • cenę łączną,
 • sposób i termin płatności,
 • sposób i termin dostawy.

Potwierdzenie stanowiło będzie integralną część umowy. Czas wysłania potwierdzenia zamówienia, przedłuża się w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień wolny od pracy, do następnego dnia roboczego.

9. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od złożenia zamówienia i dokonania wpłaty.

10. Realizacja zamówienia Klienta jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy.

11. W przypadku niedotrzymania terminu płatności zamówienie zostanie anulowane.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

1. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nastąpi do 30 dni roboczych, gdzie czas od nadania zamówienia przez Sprzedającego do dostarczenia zamówienia Kupującemu nie przekroczy 4 dni roboczych. Po nadaniu zamówienia przewoźnikowi Sprzedający zawiadomi Kupującego o tym za pośrednictwem wiadomości mail na podany w zamówieniu adres.

3. Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską za pośrednictwem Firmy DHL Express Polska Sp. z o.o.

4. Koszty dostawy są uzależnione od rodzaju zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy (w przypadku dostarczania towaru partiami lub w częściach od momentu wydania ostatniej partii lub części), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Green Signal Tomasz Kostrzewa, Nacław 25, 64-000 Kościan, tel.: 793 550 052 , e-mail: biuro@modnodellillusione.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe) dostępnym na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Informacje (na dole strony i w linku: formularz) . Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Jeżeli rzecz ze względu na rozmiar nie może być wysłana pocztą, Konsument ponosi koszty odesłania towaru, które oszacowane są na maksymalną wysokość 200,00 złotych.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy o prawach konsumenta.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

VI. Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad i należytego wykonywania umówionych usług.

2. Green Signal odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3. Wszelkie reklamacje mogą być składane do Biura Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w inny sposób umożliwiający dotarcie informacji do Sprzedającego.

4. Green Signal ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

6. Jeżeli towar był przeceniony z uwagi na usterkę rzeczy, o czym klient został poinformowany, to w tym zakresie klientowi nie przysługują uprawnienia do reklamowania towaru.

VIII. Rozstrzyganie sporów.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), gdzie Komisja Europejska zapewnia pomoc w rozstrzyganiu sporów http://ec.europa.eu/consumers/odr.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu następują w przypadku zmian prawa lub polityki sprzedaży. Zmiany stają się skuteczne w stosunku do Klientów, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie na stronie sklepu internetowego. Klient składa oświadczenie o akceptacji lub jej braku przesyłając oświadczenie na adres: biuro@mondodellillusione.com z chwilą otrzymania oświadczenie o braku akceptacji, Sklep usunie posiadane przez Klienta konto.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.